Beelddenken

Rechts inhalen is een effectieve training voor Beelddenkers.

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Beelddenkers zien in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen.

Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft.

Flyer                  

De lesstof op scholen wordt veelal in de ‘woord- en taalvorm’ aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden. Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat uw kind een beelddenker is, zal uw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken.

Beelddenkers hebben ook vaak sterk wisselende toets resultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling.

Is uw zoon of dochter misschien een Beelddenker?

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal kenmerken die van toepassing kunnen zijn op een beelddenker.

✔ Perfectionistisch

✔ Goed in puzzelen

✔ Snel afgeleid

✔ Houdt van bouwen/ontwerpen

✔ Gevoel voor humor

✔ Last van kleding (kriebel, knoopjes)

✔ Goed beelden onthouden

✔ Rijke fantasie

✔ Slecht handschrift

✔ Denkt in beelden

 

Met deze methode leren kinderen handvatten om onder andere taal, rekenen, wereldoriëntatie en plannen op een andere manier aan te pakken.

Maatwerk:

De methode ‘Rechts inhalen!’ is een maatwerktraining. Elke training begint met een startsessie. Daarna worden de vervolgsessies, in overleg met de leerling en zijn ouders, uitgekozen. Elke sessie duurt 45-60 minuten en bestaat uit een deel instructie en een deel verwerking (oefening) om het geleerde toe te passen. De training is geschikt voor leerlingen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Een training bestaat doorgaans uit minimaal 5 sessies.

Professionele begeleiding:

Voor deze training heb ik het certificaat ‘Beelddenkers halen rechts in!’ behaald bij ECLG Expertisecentrum leren & gedrag (www.eclg.nl). Tevens sta ik op deze website vermeld als gecertificeerd trainer.

De training bestaat uit 5 sessies:

  • Beelddenken sessie 1: test Beeldenken – hoofd “opruimen” – spelling
  • Beelddenken sessie 2: spelling en technisch lezen
  • Beelddenken sessie 3: begrijpend lezen
  • Beelddenken sessie 4: rekenen (+ en -)
  • Beelddenken sessie 5: rekenen (tafels)

In de Beelddenk-training behandel ik alleen die thema’s die bij uw kind nodig zijn. Want soms hebben kinderen een eigen en goed werkende strategie ontwikkeld voor een bepaald thema en dan zou het aanleren van een andere aanpak alleen maar verwarrend zijn. In deze gevallen bestaat de basistraining dan uit 4 sessies in plaats van 5.

In de basistraining wordt gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Ouderbetrokkenheid:

Uw kind leert in deze training hoe hij/zij zelf de lesstof om kan zetten naar zijn/haar eigen leerstijl. Om achterstanden in te halen zal er na de training, met de ouders, gevisualiseerd en geoefend worden met de materialen en de geleerde strategieën. Het is wenselijk, met name bij jonge kinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij de eerste sessie. Want voor een maximaal effect van de Beelddenk-training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

De Beelddenk-training is geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Hier aanmelden voor de beelddenktraining "Rechts inhalen"