Aanbod

Kindbegeleiding Deurne/Helmond helpt kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar. Kindbegeleiding is er voor kinderen die ondanks alle extra inspanningen en hulp van leerkrachten en ouders moeite blijven houden met leren, zowel op pedagogisch, sociaal-emotioneel als op leergebied.

 

Kindbegeleiding helpt elk kind in de zoektocht naar de manier van leren en ontwikkelen die bij hem of haar past. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen zich het best ontwikkelen als zij zich bewust zijn van wat ze allemaal wel kunnen en daar ook trots op mogen zijn. Vaak is er slechts nog ruimte voor de problemen, voor datgene wat een kind niet kan. Inzicht in wat goed gaat en wordt beheerst, is voor veel kinderen een ‘eye-opener’ en is de eerste stap op weg naar een beter zelfbeeld. 

 

m

Inzicht in de eigen mogelijkheden en vaardigheden, bevestiging en complimenten bevorderen leerprestaties. Ik reik handvatten aan waarmee een kind zich verder kan ontwikkelen.

Veel kinderen ervaren stress: De onrust in de klas en het doorlopende gevoel van ‘te veel’ nemen toe, terwijl de innerlijke rust afneemt. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar de ‘pauze-knop’ niet. Het samen oefenen in bewuste aandacht zorgt ervoor dat het brein van het kind tot rust kan komen. Hierdoor nemen impulsief gedrag en stressreacties af. 

 

Centraal in het eerste gesprek staat wat de hulpvraag is van u en van uw kind. Daarna kijken we wat gepaste hulp zou kunnen zijn en of ik die zou kunnen bieden.

 

Locatie Deurne

Peellandsingel 53