.

Aanbod Kindbegeleiding Deurne

Kindbegeleiding Deurne helpt kinderen van de basisschool leeftijd in en rondom Deurne.

Kindbegeleiding Deurne kan ondersteunen bij:
Rekenproblemen (dyscalculie)
Leesproblemen (dyslexie)

Spellingsproblemen

Begrijpend lezen

Mindfulness training

Sociale vaardigheidstraining Deze trainingen is voor kinderen die sociaal nog niet zo vaardig zijn.

Faalangst training Deze training is voor kinderen met een negatief zelfbeeld en daardoor onderpresteren. 

Pre-teaching Dit is een begeleidingsmethode waarbij bepaalde lessen die op school gegeven worden vooraf door mij worden behandeld. Op deze manier zal het kind, wanneer dezelfde stof in de klas aan de orde is succeservaringen op kunnen doen en bovendien zal zijn instructietijd worden verlengd.

 

 

Kindbegeleiding Deurne moet zeker niet verward worden met bijles. Met bijles wordt ‘alleen’ de lesstof nog een keer extra herhaald.

Ik bied daarentegen specialistische ondersteuning bij leer- en/of gedragsproblemen. Met een kind dat wordt aangemeld, wordt doelgericht en intensief gewerkt om een probleem op te lossen óf het kind te leren beter met een probleem om te gaan. 

Mijn uiteindelijke doel van de begeleiding van kinderen is niet  alleen het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woorden binnen een minuut kunnen lezen. De toetsen zijn slechts hulpmiddelen om te kunnen vaststellen hoeveel progressie een kind maakt. Waar het daadwerkelijk om gaat, is het leren gebruiken van nuttige vaardigheden voor situaties waarin het kind dagelijks verkeert en het (uiteindelijk) weer mee kunnen doen met de eigen groep. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen geef ik, wanneer nodig, oefeningen mee voor thuis.