Mijn naam is Karla Beije-Dautzenberg. Samen met mijn man en twee kinderen woon ik al vele jaren met veel plezier in Deurne. Ik ben dol op koken, lekker eten, buiten zijn, hardlopen en wandelen met de hond. Even helemaal tot rust komen in de natuur.

 

 

In het jaar 2000 ben ik afgestudeerd als groepsleerkracht Basisonderwijs. Tijdens stages had ik ervaring opgedaan in het Speciaal Basisonderwijs. In die periode ging mijn hart al uit naar kinderen die wat meer hulp nodig hadden. Momenteel ben ik al weer vele jaren als groepsleerkracht aan het werk in het speciaal basisonderwijs. Op een school voor leerlingen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Ik ben begonnen met vervangingswerkzaamheden in diverse groepen, daarna mijn eerste eigen groep in de middenbouw en momenteel werk ik met veel plezier in de onderbouw.

Door de jaren heen ben ik me blijven ontwikkelen. Ik heb verschillende opleidingen/cursussen gevolgd. Hieronder benoem ik er enkele.

De opleiding Remedial Teaching. Tegenwoordig staat deze opleiding bekend als de Post Bachelor opleiding “ Master Special Educational Needs”. Mijn doel van het volgen van deze opleiding was om als leerkracht meer kennis te verkrijgen over het signaleren van leerproblemen, gedragsproblemen en het oplossen ervan.

De cursus Rots en water trainer. Het Rots en Water-programma helpt het kind bewust te worden van je eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven. Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels. Ik kan voor een kind (individueel of in groepsverband) verschillende sessies verzorgen zodat het deze vaardigheden eigen kan maken. Grenzen aangeven of juist inleven in een ander blijven voor sommige kinderen erg moeilijk.

De cursus Mindfulness kindertrainer. Veel kinderen hebben moeite om alle druk en prikkels van buitenaf te verwerken. Door mindfulness leren kinderen zelf de baas te worden over hun gedachtes, emoties en manier van reageren. Door verschillende oefeningen ervaart een kind hoe het kan ontspannen. Hierbij speelt de ademhaling en bewust worden een grote rol.

De cursus Bal-A-Vis-X. Dit is methode waarmee je je brein in beweging zet. Bewegen is de basis om lekker in je vel te zitten én de basis voor leren. Samen op ritme bewegen we met balletjes en zandzakjes. Dit geeft plezier en daagt een kind uit. De zintuigen, het brein en het lijf gaan steeds beter samenwerken. De oefeningen pas ik toe tijdens de sessies. Een kind ervaart hierdoor meer rust en alertheid. Zodat we met een goede concentratie en een fijn gevoel aan de slag kunnen.

De cursus  Beelddenkers halen rechts in! Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Beelddenkers zien in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen. Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit via de linkerhersenhelft. De methode ‘Rechts inhalen!’ is een maatwerktraining. Met deze methode bied ik kinderen de handvatten om onder andere taal, rekenen, wereldoriëntatie en plannen op een andere manier aan te pakken.

Werken met kinderen geeft me veel voldoening. Ik geniet nog steeds als ik zie hoe een kind letterlijk opbloeit nadat we samen hebben gewerkt. Ik vind het heel belangrijk dat een kind zichzelf leert kennen en weet welke manier van leren het beste bij hem of haar past. Niet altijd zit het probleem in het leren zelf, maar in de manier hoe het kind tegen zichzelf of de dingen aan kijkt. 

 

Door de komst van passend onderwijs zie ik dat leerkrachten door tijdgebrek en werkdruk soms kinderen niet de hulp kunnen bieden die ze graag zouden willen. Deze kinderen wil ik het steuntje in de rug geven, zodat het zelfvertrouwen of plezier wat ze soms kwijt zijn, terug komt. Het kind wordt gezien en gehoord. Ieder kind is goed zoals het is en mag trots op zichzelf zijn. Begrepen en serieus genomen worden is voor kinderen erg belangrijk.

 

Mezelf blijven ontwikkelen vind ik belangrijk. Door steeds weer op zoek te gaan naar andere methodes of me te verdiepen in nieuwe inzichten, blijf ik mezelf uitdagen en verder ontplooien. Als ik het gevoel of de overtuiging heb dat ik niet de juiste persoon ben voor het kind, dan zal ik dit tijdig aangeven. Ik heb een ruim netwerk van mensen met wie ik samenwerk. Hierdoor kan ik in zo’n geval advies of suggesties geven, of direct doorverwijzen naar andere hulp, die beter aansluit bij het kind. Dit in het belang van het kind.