JaMaRa Rekenen

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan.

Herken je het volgende bij jouw kind?

- Heeft jouw kind moeite met het automatiseren van eenvoudige erbij- en/of 

   erafsommen?

- Heeft jouw kind moeite met het onthouden van de splitsingen t/m 10?

- Spiegelt of draait jouw kind getallen om?

- Blijft jouw kind op zijn/haar vingers tellen tijdens het rekenen?

- Heeft jouw kind moeite met het herinneren van een opdracht?

- Komt jouw kind niet tot rekenen?

- Vind jouw kind rekenen niet (meer) leuk?

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

 

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen.

Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of het kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt één enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

 

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.
 • Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen).
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind, starten met het eigen lijf en daarna komen tot automatiseren.
 • Koppeling, hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen als basis van het rekenen.
 • Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en ervaren.
 • Één eenduidige strategie (rijgstrategie).
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
 • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.
 • Inzicht in getal structuur aanbrengen waardoor rekenen over het tiental geen probleem meer is.
 • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.

De eerste sessie zal een "onderzoekssessie" zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen  gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 weken terugkomt bij om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Hier aanmelden voor de JaMaRa training