Rots & Water (R&W)

Rots en Water is een bewezen effectieve methode om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Het is een Nederlands programma dat wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining. Kinderen leren samen over sociale vaardigheden en fysieke weerbaarheid door het werkelijk met elkaar te oefenen”. Ze gaan vooral veel ervaren (bewust worden) door het doen (bewegen). 

Het Rots en Water-programma helpt het kind bewust te worden van zijn eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven. Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels.

Dit gebeurt door het oefenen en aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten in groepsverband.

De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties  en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. 

 

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan.

Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

 

Het ene kind leert over zelfbeheersing, de ander over zelfvertrouwen. Een derde ontwikkelt nieuwe vriendschappen en weer een ander kind durft zichzelf meer te laten zien. Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden. Er is voor iedereen iets uit de training te halen.

Het kind leert zich krachtig te voelen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leert het soepel mee te bewegen met de ander en samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie kan het kiezen voor een Rots- of Waterhouding.  In de training leer je de juiste balans vinden tussen je rots en je water deel.