Remedial Teaching (RT)

Tegenwoordig staat deze opleiding bekend als de Post Bachelor opleiding “ Master Special Educational Needs”. Mijn doel van het volgen van deze opleiding was om als leerkracht meer kennis te verkrijgen over het signaleren van leerproblemen, gedragsproblemen en het oplossen ervan.

 

Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. De leerkracht die deze hulp geeft, heet een remedial teacher. Er zijn twee soorten remedial teachers: leerkrachten die binnen het reguliere onderwijs extra hulp geven en personen die een eigen praktijk hebben en het buiten school om doen.

Bij remedial teaching worden leerlingen onderzocht met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties. De remedial teacher probeert op die manier een beeld te krijgen met welke zaken de leerling precies een probleem heeft. Als er eenmaal een duidelijk beeld is gevormd, wordt ook een handelingsplan met doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt is de echte remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van de individuele leerling. De bedoeling is dat de leerling na deze periode vaardigheden bezit om met het "probleem" om te gaan, en dat hij of zij weer met de eigen groep kan meedoen.

Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk herhaald wordt.