Werkwijze training: "Rechts inhalen"

Met deze methode leren kinderen handvatten om onder andere taal, rekenen, wereldoriëntatie en plannen op een andere manier aan te pakken.

 

Maatwerk:

De methode ‘Rechts inhalen!’ is een maatwerktraining. Elke training begint met een startsessie. Daarna worden de vervolgsessies, in overleg met de leerling en zijn ouders, uitgekozen. Elke sessie duurt 45-60 minuten en bestaat uit een deel instructie en een deel verwerking (oefening) om het geleerde toe te passen. De training is geschikt voor leerlingen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Een training bestaat doorgaans uit minimaal 5 sessies.

De training bestaat uit 5 sessies:

  • Beelddenken sessie 1: test Beeldenken – hoofd “opruimen” – spelling
  • Beelddenken sessie 2: spelling en technisch lezen
  • Beelddenken sessie 3: begrijpend lezen
  • Beelddenken sessie 4: rekenen (+ en -)
  • Beelddenken sessie 5: rekenen (tafels)

In de Beelddenk-training behandel we alleen die thema’s die bij uw kind nodig zijn. Want soms hebben kinderen een eigen en goed werkende strategie ontwikkeld voor een bepaald thema en dan zou het aanleren van een andere aanpak alleen maar verwarrend zijn. In deze gevallen bestaat de basistraining dan uit 4 sessies in plaats van 5.

 

In de basistraining wordt gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

 

Ouderbetrokkenheid:

Uw kind leert in deze training hoe hij/zij zelf de lesstof om kan zetten naar zijn/haar eigen leerstijl. Om achterstanden in te halen zal er na de training, met de ouders, gevisualiseerd en geoefend worden met de materialen en de geleerde strategieën. Het is wenselijk, met name bij jonge kinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij de eerste sessie. Want voor een maximaal effect van de Beelddenk-training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

De Beelddenk-training is geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Professionele begeleiding:

Voor deze training heb ik het certificaat ‘Beelddenkers halen rechts in!’ behaald bij ECLG Expertisecentrum leren & gedrag (www.eclg.nl).