JaMaRa rekenen

Gepubliceerd op 20 september 2023 om 14:14

Wat is JaMaRa rekenen nou precies?

 

Herken je het volgende bij jouw kind?

- Heeft jouw kind moeite met het automatiseren van eenvoudige erbij- en/of erafsommen?

- Heeft jouw kind moeite met het onthouden van de splitsingen t/m 10?

- Spiegelt of draait jouw kind getallen om?

- Blijft jouw kind op zijn/haar vingers tellen tijdens het rekenen?

- Heeft jouw kind moeite met het herinneren van een opdracht?

- Vind jouw kind rekenen niet (meer) leuk? 

 

Dan is JamaRa rekenen misschien iets voor jouw kind.

 

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa. Daar waar het op school even niet gaat, pakt JaMaRa aan.

 

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

• Hoeveelheids- en getalbegrip

• Getalstructuur

• Automatiseringsvaardigheden

 

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa. JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen.

 

Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden.

Per sessie wordt er dan ook gekeken of het kind toe is aan een volgend niveau.

Er wordt één enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

• Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen).

• Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en ervaren.

• Één eenduidige strategie (rijgstrategie).

• Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten. • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.

• Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.

 

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.