Onderwijs, leerondersteuning.

Kindbegeleiding Deurne/Helmond bied leerondersteuning bij:


Rekenproblemen (dyscalculie)

 

Leesproblemen (dyslexie)

 

Spellingsproblemen

 

Begrijpend lezen 

 

Pre-teaching Dit is een begeleidingsmethode waarbij bepaalde lessen die op school gegeven worden vooraf door mij worden behandeld. Op deze manier zal het kind, wanneer dezelfde stof in de klas aan de orde is succeservaringen op kunnen doen en bovendien zal zijn instructietijd worden verlengd.

 

Kindbegeleiding Deurne/Helmond moet zeker niet verward worden met bijles. Met bijles wordt ‘alleen’ de lesstof nog een keer extra herhaald. Bij kindbegeleiding Deurne/Helmond werken we met namen ook aan het zelfvertrouwen en het welbevinden van het kind.

Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van verschillende spel- en bewegingsvormen die aansluiten bij de hulpvraag.

Ik bied daarentegen specialistische ondersteuning bij leer- en/of gedragsproblemen. Met een kind dat wordt aangemeld, wordt doelgericht en intensief gewerkt om een probleem op te lossen óf het kind te leren beter met een probleem om te gaan. 

Mijn uiteindelijke doel van de begeleiding van kinderen is niet alleen het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woorden binnen een minuut kunnen lezen. De toetsen zijn slechts hulpmiddelen om te kunnen vaststellen hoeveel progressie een kind maakt. Waar het daadwerkelijk om gaat, is het leren gebruiken van nuttige vaardigheden voor situaties waarin het kind dagelijks verkeert en het (uiteindelijk) weer mee kunnen doen met de eigen groep. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen geef ik, wanneer nodig, oefeningen mee voor thuis.

Hier aanmelden voor leerondersteuning