Hieronder een korte inhoudelijke uitleg over de verschillende trainingen.

In de praktijk oefenen we vaak verschillende vaardigheden uit verschillende trainingen.

Dit om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van de kinderen.

Brugklastraining: Met een rugzak vol zelfvertrouwen naar de brugklas.

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een erg grote stap. Kinderen laten hun vertrouwde school achter zich. De middelbare school vraagt om een toename in zelfstandigheid.

Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders is de overgang naar de middelbare school een grote verandering. Je hebt minder zicht op wat er gebeurt op school. De leerkrachten en klasgenoten van je kind ken je niet meer.
In de puberteit vinden er allerlei ontwikkelingen plaats. Deze hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Pubers hebben soms moeite met concentreren en weloverwogen keuzes maken. Ze zijn nog niet bezig met de toekomst, maar vooral gericht op het nu, waardoor problemen kunnen ontstaan.

 

Tijdens deze training worden kinderen voorbereid op de overgang en de sociale veranderingen van basisschool kind naar brugklasleerling. De training bestaat uit 8 sessies. 7 Sessies in groep 8 en 1 sessie tijdens de start van het schooljaar in de brugklas. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen die aan bod kunnen komen:

✔Presenteren en praten in een groep. 

✔ Het omgaan met huiswerk.

✔ Meer zelfvertrouwen krijgen.

✔ Nieuwe vrienden maken.

✔ Openstellen voor anderen.

✔ Eigen mening durven geven.

✔ Voor jezelf opkomen.

 

Mindfulness training. 

Kindbegeleiding Deurne/Helmond geeft Mindfulness training op maat voor kinderen en jongeren.


Mindfulness betekent: ‘leven met volle aandacht’. Veel mensen leven in de toekomst: morgen moet ik een spreekbeurt geven of vanmiddag moet ik naar de tandarts. Met mindfulness voor kinderen en jongvolwassenen leer je aandacht op het nu te richten. Niet aan de dingen van morgen denken, of van gisteren, maar zich bezig houden met wat hij of zij nu aan het doen is.
Kinderen die mindfulness gebruiken zullen :

✔ Minder piekeren. Kinderen leren dat gedachten niet altijd waarheden zijn. En dat ze  de eigen gedachten kunnen           

    aanpassen.

✔ Meer inzicht krijgen in de werking van het brein, waardoor ze begrijpen waarom ze reageren, zoals ze nu doen.

 Gebruik gaan maken van de pauzeknop. Kinderen leren hoe ze er zelf voor kunnen zorgen dat ze weer rust krijgen in het 

    hoofd. Waardoor ze minder impulsief reageren als ze bv. boos zijn.
 Minder snel gepest worden, of sterker zijn als ze gepest worden.
 Minder aandachtsproblemen hebben en hun focus beter op datgene wat ze aan het doen zijn kunnen houden. Dus heel      geschikt voor kinderen met concentratie problemen.

✔ Rustiger in slaap vallen, minder piekeren.
 Zich ontwikkelen tot mensen met goede sociale vaardigheden: empathisch vermogen en het niet oordelen.
 Ook op latere leeftijd de oefeningen kunnen toepassen, zodat hun geestelijke gezondheid verbetert of goed blijft.

 

Faalangst training. 

Faalangst is een veel voorkomend probleem, zowel bij leerlingen op het basisonderwijs als op het middelbaar onderwijs.

 

Tijdens de training leren de kinderen hoe ze met hun faalangst om kunnen gaan. Eerst wordt er gekeken naar de specifieke problemen van het kind, en hoe hij of zij deze problemen ervaart. Het wordt bewust van de eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden.

Kinderen leren:

 De werking van het eigen brein. 

✔ Worden bewust van de signalen die het lichaam.

✔ Hoe ze slotgedachten om kunnen zetten naar groeigedachten.

✔ Ontspannen in lijf en hoofd.

✔Het inzetten van de pauzeknop. Kinderen leren hoe ze er zelf voor kunnen zorgen dat ze weer rust krijgen in het 

    hoofd. Waardoor ze minder stress ervaren en zich zelfverzekerder gaan voelen. 

✔ Dat fouten maken mag. Dat je fouten nodig hebt om tot leren te komen. 

 

Rots &Water training. 

Deze training is voor kinderen die niet goed voor zichzelf op kunnen komen, die moeite hebben om de eigen grenzen aan te geven.

Deze training is ook gericht op iets te assertieve kinderen. Kinderen die  temperament vol zijn en moeite hebben met het inleven van de ander. Kinderen die hierdoor onbewust over de grenzen van anderen gaan.

Deze training leert het kind bewust te worden van eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, inleven in de ander, samen te werken, samen te leven. Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels.

Kinderen leren:

✔ Grenzen aangeven, opkomen voor zichzelf. 

✔ Grenzen aanvoelen en respecteren. Inleven in de ander.

✔ Ontspannen in lijf en hoofd.

✔ Sterk/stevig staan, zelfverzekerdheid.  

✔ Omgaan met groepsdruk en pestgedrag.

 

Studievaardigheidstraining. 

Studeren is voor veel kinderen moeilijk. Tijdens deze training leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben om tot leren te komen. De training bestaat uit minimaal 8 sessies. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen die aan bod kunnen komen.

✔ Organiseren van huiswerk

✔ Omgaan met spanning.

✔ Inzicht in de werking van het brein.

✔ Mindset.

✔ Planningsvaardigheden.

✔ Aanbieden van verschillende leerstrategieën. 

 

Hier aanmelden voor een training